GDPR

1. Solečnost PREMIER STEEL TRADING A.S., se sídlem Želkovice 181, 503 03 Hořiněves, IČ 29390869, vedená u Městského soudu v Hradci Králové,3060 B jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: 

- jméno a příjmení,

- emailovou adresu, 

 text zprávy, 

- telefon.

2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou společností PREMIER STEEL TRADING A.S. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a PREMIER STEEL TRADING A.S., nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování. 

3. Vezměte prosíme na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů. Jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Na společnost PREMIER STEEL TRADING A.S. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím  emailu na adrese effenberkova@premiersteel.cz, nebo poštou na adrese PREMIER STEEL TRADING A.S., Želkovice 181, 503 03 Hořiněves. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován váš výslovný souhlas, máte právo váš souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat.